Villkor vid betalning och bokning av Ställplats/campingplats på Camping Långnäs

Dessa villkor gäller mellan Pnp Rederi AB och den som själv eller genom annan person bokar/betalar ställplats på Camping Långnäs.

Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ”Camping Långnäs”, ”Vi” eller ”Pnp Rederi AB”. Bokningen/betalningen gäller hyra av ställplats på Camping Långnäs. Kunder/gäster på Camping Långnäs är skyldiga att följa Camping Långnäs "Ordningsregler", detta dokument finns i sin helhet på https://www.campinglangnas.se/

Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Pnp Rederi ABs personal rätt att avvisa från området.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka båtplats/betala hamnavgift på webbsidan "betala.campinglangnas.se" krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller (BankId och Swish).
Samtliga avgifter är i SEK och inkl moms.

Bokning av plats

I priset ingår hyra av plats, bokningsavgiften samt tillkoppling (inkl. förbrukning) av elektricitet (10 ampere).

Betalning/Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall Pnp Rederi AB kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Betalning av bokning

Betalning sker direkt, även vid bokning.

Avbokning av bokad plats

För att kunna avboka eller omboka måste du ha köpt till tjänsten avbokning/ombokningskydd . Har du inte gjort det är avbokning eller ombokning ej möjligt.
Camping Långnäs kan ge er möjligheten att omboka datum vid ett (1) tillfälle.
Avbokning senast 7 dygn före bokningen startar. Avbokning kortare inpå återbetalas ej.
Avbokning skall ske genom att ringa eller skicka e-post. Telefon: +46 771-50 50 60 E-post: info@pnprederi.se. Uppge alltid namn, bokningsnummer och bokad ankomstdag. Reservationsavgiften återbetalas ej vid avbokning.

Avbokning vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall
Om din vistelse hos oss på Camping Långnäs måste avbokas pga. du, närstående person eller medresenär blivit akut sjuk, drabbats av ett olycksfall eller dödsfall skall du/ni kontakta ert försäkringsbolag. Försäkringsbolaget kan då ev. ersätta era avbokningskostnader.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Användandet av personuppgifter Genom att använda denna hemsida godkänner du också Hamnsystem Sverige ABs Data Policy

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Pnp Rederi AB. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från området. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kunden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, statliga ingripanden, pandemier, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure d.v.s. onormala eller oförutsedda händelser utanför campingens kontroll kan Camping Långnäs upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Camping Långnäs är i sådana fall inte skyldiga att betala tillbaka det belopp som betalats.

Villkor för användning av betala.campinglångnäs.se

Denna sida (tillsammans med de handlingar som anges på det) talar om villkoren för användning av vår hemsida. Läs dessa villkor noggrant före användning, bokning samt betalning på vår hemsida. Genom att använda vår hemsida, visar du att du accepterar dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Åtkomst till vår webbplats

Tillgång till vår webbplats är tillåtet på tillfällig basis och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra de tjänster vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande. Vi kan inte hållas ansvariga om av någon anledning vår webbplats är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod. Ibland händer det att vi kan begränsa åtkomst till vissa delar av vår webbplats, eller hela vår webbplats, för kunder som besöker oss. Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som behövs för att du ska ha tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som besöker vår webbplats via din internetuppkoppling är medvetna om villkoren, och att de uppfyller dem.

Vår webbplats ändras regelbundet

Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet och kan också ändra innehållet. Om behov uppstår, kan vi avbryta tillgång till vår webbplats, eller stänga den på obestämd tid. Någon del av materialet på vår webbplats kan vara inaktuella vid en viss tidpunkt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.

Camping Långnäs:
Långnäsvägen 35
821 42 Bollnäs

PnP Rederi AB Org.nr: 556871-3241

PnP Rederi AB
Långnäsvägen 35
Bollnäs
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se